Tjen Folket Media er for marxismen-leninismen-maoismen (MLM).

Maoismen er den mest avanserte revolusjonære teorien i verden i dag, og det tredje og høyeste stadiet i utviklingen av en vitenskapelig kommunisme. Den bygger på 150 år med proletarisk klassekamp, revolusjonsforsøk, revolusjoner, sosialistisk oppbygging, folkekriger og kulturrevolusjoner – på alle verdens kontinenter.

Marxist Internet Archive (MIA) er et stort arkiv med radikale tekster. Her finner man tekster av de fem store og andre kommunister, men også en rekke ikke-kommunister, trotskister og annet som står i motsetning til marxismen-leninismen-maoismen.

Den norske seksjonen på MIA

Marx2Mao samler tekster av de fem store.

Klassikerarkivet til nedlagte AKPs ML-historie/digitaliseringsprosjekt. Her finner man svært mange bøker i PDF-format, utgitt hovedsakelig av Oktober forlag, som da var et marxist-leninistisk forlag.

Se våre lenkeside for andre nettsider.Marx


Engels


Lenin


Stalin


Mao og KKP


Gonzalo og PKP

Latin-Amerika: Folkekrigens store seire og lysende utsikter i Bandera Roja, 1970 og oppdatert på senere tidspunkt.

Marxismen, Mariátegui og kvinnevegelsen av Perus Kommunistiske Parti, 1975.

Om marxismen-leninismen-maoismen av Perus Kommunistiske Parti, 1988.

Om Gonzalos tenkning av Perus Kommunistiske Parti, 1988.

Program og statutter av Perus Kommunistiske Parti, 1988.

Militærlinjen av Perus Kommunistiske Parti, 1988.

Linjen for å bygge opp revolusjonens tre verktøy av Perus Kommunistiske Parti, 1988.

Masselinjen av Perus Kommunistiske Parti, 1988.

Den demokratiske revolusjonen av Perus Kommunistiske Parti, 1988.


Andre

Teser om enhetsfronten av Eksekutivkomiteen i Komintern (EKKI) 1921.

Vi seirer til slutt – tross alt av Henry W. Kristiansen, 1924.

Enhetsfrontens og folkefrontens problemer av Georgi Dimitrov, 1935.

Lærebok i politisk økonomi av et kollektiv av Sovjet-økonomer, 1954.

Proletariatets demokratiske diktatur av Tron Øgrim, 1970.

Prinsipprogram for Arbeidernes kommunistparti marxist-leninistene av AKP m-l, 1976.

Lenge leve marxismen-leninismen-maoismen av RIM, 1993.

Vårt arbeid i urbane områder av Indias kommunistiske parti (Maoistene), 2001/2002.

Grunnkurs i MLM av indiske maoister, ukjent årstall.

Filosofiske retninger i den feministiske bevegelsen av Anuradha Ghandy (Avanti), 2006.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.