Av TFM-redaktør.

  1. De latinamerikanske maoistene setter fram den korrekte parolen for krisen i Venezuela: yankee go home! USA har i over hundre år behandlet Latin-Amerika som sin bakgård. USA er verdens største imperialist, verdens eneste supermakt i dag, og dermed hovedfienden av verdens folk. Og særlig i Latin-Amerika er dette åpenbart, en verdensdel der yankee-imperialistene i hundre år har herjet, okkupert, infiltrert og plyndret. Deres mål i Venezuela er det samme som alltid: å dominere for å utbytte. Derfor står de last og brast med den USA-lojale fraksjonen av Venezuelas borgerskap.

  2. Venezuela er et land i den tredje verden. Det vil si at landet er underlagt imperialismen og de økonomiske og sosiale forholdene er semi-føydale og semi-koloniale. Som følger av dette blir kapitalismen i dette landet en underutviklet og deformert byråkratisk kapitalisme. Venezuelas byråkratkapitalisme ivaretas hovedsakelig av landets byråkratborgerskap, som er konsentrert innen offentlig byråkrati, statsadministrasjon, institusjoner og statlige monopolselskaper. I Venezuelas tilfelle særlig det statlige petroleumsselskapet.

  3. Perus Folkebevegelse (Reorganisasjonskomitéen) beskriver en fraksjonskamp i borgerskapet i Venezuela “Spesielt mellom komprador-fraksjonen (bankene og finansmonopolene) og den byråkratiske fraksjonen (monopoler i industrien knyttet til staten)”. Den beskrevne kompradorfraksjonen er knyttet tett til USA-imperialismen. Den byråkratiske fraksjonen er de som representeres av president Maduro og hans regjering, arvtakerne til Hugo Chavez. De sistnevnte har pleid tettere forbindelser til Kina og Russland og forsøkt å redusere tilknytningen til USA, som fortsatt etter nesten 20 år med “chavismo” er den største handelspartneren til Venezuela.

  4. I den tredje verden i dette imperialistiske verdenssystemet er den økonomiske, sosiale og politiske krisen konstant. Stabilitet er alltid svært relativ og forbigående. Alle forsøk på stabilisering, om det skjer i form av åpent militærdiktatur og fascistisk korporativisme, i form av “markedsliberalisme” eller “sosialisme”, så ligger landets karakter fast. Og dermed vil landet med nødvendighet oppleve kriser som forplanter seg i politikken. Bare nydemokratisk revolusjon under proletarisk ledelse, som beskrevet av Mao Zedong og holdt i hevd i flere folkekriger siden, kan løse dette spørsmålet til fordel for folkemassene. Kompradorborgerskapet og byråkratborgerskapet må nøytraliseres, eksproprieres og knuses gjennom folkekrig. Og en forutsetning for dette er en ledelse i form av et maoistisk kommunistisk parti. Det er dette som mangler, og må konstitueres, i Venezuela, om folkets og landets lidelser skal få en slutt.

  5. Det korrekte i dagens situasjon er ikke å hylle Maduro, slik vi heller ikke løftet eller løfter fram Assad, Kim Jong-il, Gaddafi, Castro, Mugabe eller Saddam Hussein. Vi løfter fram de kommunistiske partiene og lederne, fordi bare disse representerer proletariatet og proletariatets ideologi, og dermed kan ta ledelsen for nydemokratisk revolusjon som en del av den proletariske verdensrevolusjonen. Dette er eneste vei ut av imperialismen. Samtidig må alle antiimperialister avvise og bekjempe imperialistene, og særlig yankee-imperialismens intriger og intervensjoner. Dette er hovedspørsmålet i Venezuela, slik det også har vært i Syria gjennom mange år. Derfor er den korrekte veiledningen:

Yankee go home!

Et samla folk, et væpna folk, kan aldri beseires!

Fordøm imperialistenes, særlig USA-imperialismens, intriger og intervensjoner!

Les latinamerikanske og engelsspråklige nyhetssider:

New Epoch Media

Incendiary News Service

Periódico El Pueblo

A Nova Democracia

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.