Denne teksten var opprinnelig lagt ut på den Brasilianske nettavisen A Nova Democracia og ble oversatt til engelsk av den tyske nettavisen Dem Volke Dienen. Dette er vår uoffisielle norske oversettelse av teksten.

Krisen i venezuela

Den alvorlige sosiale, politiske og institusjonelle krisen i Venezuela er et resultat av en alvorlig økonomisk krise i landets byråkratkapitalisme. Den venezuelanske økonomien er opprettholdt med eksport av varer, spesielt råolje (95% av eksporten), og den største kjøperen er USA, med Kina på andreplass. Derfor er den relative økonomiske og politiske stabiliteten Hugo Chavez sin regjering nøt fra valget i 1999 til 2013 et resultat av høye oljepriser i det internasjonale markedet, noe som endret seg i 2013 og kastet den venezuelanske økonomien i grøfta.

Den økonomiske krisen og kapitalens flukt (industrianlegg og imperialistisk kapital ut av landet) førte til en enda større kamp mellom fløyene innenfor Venezuelas storborgerskap. Spesielt mellom komprador-fraksjonen (bankene og finansmonopolene) og den byråkratiske fraksjonen (monopoler i industrien knyttet til staten) som søker større kontroll over statsapparatet for fordele mer ressurser til sine respektive forretninger.

Yankee-imperialismen forsøker å stabilisere landet for å bedre kunne plyndre og overutbytte venezuelanske arbeidere, gjennom å stimulere og drive fram grupper med kjøpekraft i storborgerskapet for å undergrave Nicolas Maduro sitt regime og sette inn en ny regjering i dens plass. Siden han tiltrådte har Donald Trump, USAs leder, til og med nevnt at han ser på “et militært alternativ” for å løse krisen i Venezuela. Andre tjenere for USA-imperialismen snakker åpent om muligheten for et kupp mot Maduro.

Blant den reaksjonære kryssilden til disse fraksjonene av storborgerskapet, så lider. arbeiderne, bøndene og arbeiderne generelt, i tillegg til små og store landeiere, Inflasjonen er på 13 000% og arbeidsløsheten forventes å stige til 36% innen 2022. Høy arbeidsløshet og dårlige lønner tilsier at husholdene ikke konsumerer og dette fører til konkurser for små og mellomstore nasjonale selskaper, som igjen fører til arbeidsløshet og sosial kollaps.

Perus Folkebevegelse(Reorganiserings komite), en organisasjon generert av Perus Kommunistiske Parti for internasjonalt arbeid, skrev i en uttalelse publisert september 2018:

“En god mulighet til å gjenreise kommunistpartiet har blitt gitt til proletariatet i Venezuela, fordi det er en nødvendighet. Proletariatet i dette landet, representert av dets fortropp må kjempe for å lede en væpna kamp som går mot en imperialistisk militær intervensjon om dette skjer. Uavhengig av situasjonen så må maoistiske revolusjonære i Venezuela ta ledelsen i massenes kamp for å lede den den mot imperialismen, halvføydalismen og byråkratkapitalismen, og gjøre den væpna kampen om til en folkekrig, alt for å lage revolusjon.”

Oversatt fra nettsiden A Nova Democracia

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.