Av en kommentator for Tjen Folket Media.

De vestlige statslederne viser hvor hyklerske de er når de snakker om Venezuela. I sine egne land, og i allierte stater, slår de brutalt ned på opprør. Med alle midler nøler de ikke med å drukne opptøyer i blod. Men i Venezuela støtter de regimeskifte.

"USAs president Donald Trump var raskt ute på Twitter og skrev at han anerkjenner Guaidó som landets fungerende president." Nasjonalforsamlingens leder utpeker seg selv som midlertidig president

I de undertrykte landene er regimene notorisk ustabile. Det skyldes byråkratkapitalismens vesen, det skyldes underutviklingen og undertrykkingen påtvunget fra imperialismen. Det skyldes den permanente revolusjonære situasjonen i disse landene, som beskrevet av Mao Zedong.

Venezuelas regjering kan sammenliknes med Assad i Syria eller med Gaddafi, Irans regime eller Kim-klanen i Nord-Korea. Den ble etablert av Hugo Chavez med støtte fra deler av militæret. Det er en lang tradisjon i Latin-Amarika med såkalte venstreorienterte militærjuntaer og liknende, som historisk har forsøkt å orientere seg mer mot Russland (Sovjet) og få mer frihet fra USA-imperialismen. USA behandler regionen som sin bakgård. Slik de nå forsøker å gjenerobre kontrollen over Venezuela.

Men typer som Chavez eller Maduro, dagens president i Venezuela, kan ikke løse problemet med imperialismen. Bare nydemokratisk revolusjon og sosialisme kan løse problemet. Bare ved å ekspropriere og knuse de gamle herskerklassene kan land i den tredje verden befri seg.

Krisen i Venezuela er enda et eksempel på den allmenne krisa i kapitalismen. En krise som er økonomisk, sosial og politisk - og til og med klimatisk i dag. Imperialismen rakner i sømmene. Vi står på terskelene av nye stormer og kamper som vil forandre jorda.

Se også: Led by the USA, 'Lima Group' advances its intervention plans against Venezuela

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.