Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Mange synes Trump er absurd. Men Trump er den perfekte lederen for USA. Hvorfor skulle ikke verdens verste land også ha verdens verste statsleder? I det siste har Trump sin mur igjen blitt aktuell. Deler av offentlig sektor i USA er nå stengt ned på grunn av den politiske konflikten rundt denne muren. Men hva er egentlig problemet?

Når man leser, hører og ser mange rapporter, virker det som om den vanligste innvendingen er at konseptet i seg selv er latterlig. Og at det ikke vil fungere. Eller at det er for dyrt. Men disse ser vekk fra noen saker. For det første er det grensegjerder langs store deler av grensa mellom USA og Mexico allerede. For det andre fungerer gjerder i den forstand at de gjør det vanskeligere å krysse grensa. Israel har gjerdet og muret inne store deler av palestinerne i ghettoer og enklaver. Tragisk nok så fungerer dette utmerket fra sionistenes side. Det gjør livet surere for de okkuperte palestinerne. For det tredje er prisen på muren en total avsporing av debatten. Uansett om muren var gratis, så ville den vært feil, om man tar parti for verdens fordømte.

Og der ligger sakens kjerne for kommunister og internasjonalister. Problemet med muren, og hele den semi-militariserte grensa mellom Mexico og USA, er at den går eller vil gå tvers gjennom kolonisert land. Land som er stjålet og erobret med vold av den europeisk-amerikanske settlerstaten. Og den skiller verdens største imperialist (USA), fra den den halvkoloniale og halvføydale bakgården til USA-imperialismen, nemlig Latin-Amerika. Utbyttingen og undertrykkingen skal fortsette. USAs militære intervensjoner, kupp og attentater skal fortsette i regionen. Narkotikapenger fra USA skal fortsette å smøre noen av verdens største kriminelle organisasjoner, som i praksis styrer deler av Mexico. Men Trump-regimet vil gjøre det enda vanskeligere å innvandre fra dette området.

Det må presiseres at kommunister ikke ser på migrasjon som noe hovedsakelig positivt i vår tid. Folk er på flukt fra krig, krise, kriminalitet, nød, sult og fattigdom. De kroniske problemene med imperialismen er årsaken til at folk drives fra gård og grunn, fra sitt hjem og sitt land. Dette er grunnleggende negativt. Og de fascistiske tiltakene fra de imperialistiske statene, murene, paramilitære grensevakter, piggtråd og interneringsleire gjør situasjonen verre. Daglig dør mennesker på grensene til Europa og USA. Drept av imperialiststatenes murer.

Så lenge imperialismen består er det en internasjonalistisk plikt å solidarisere seg med verdens fattige, fordømte og fordrevne. Hovedsakelig solidariserer vi oss med de som fører revolusjonær kamp mot imperialismen, særlig de som fører folkekrig for nasjonaldemokratisk revolusjon. Men vi kjemper også mot den rasistiske antiflyktninge-politikken til EU og USA. Ikke fordi vi elsker dagens system, men fordi vi hater det.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.