En skribent har funnet og sendt oss dette diktet i anledning mordene på Luxemburg og Liebknecht 15. januar 1919.

Rosa Luxemburg og Carl Liebknecht

Av Reinert Torgeirson.

De fulgtes ad de to i dagens kamp,
der røde faner bølget trassig fram,
på selveste Berlins Kurfürstendamm
ble skaket opp av rop og tunge tramp

De sto på samme plattform trygt de to
og pekte på den vei som var å gå,
hvis målet for vår kamp vi ville nå.
Der sto de sterke i sin kunnskap og sin tro

Til deres siste stund appellen lød:
-Arbeideklasse, gå i striden inn!
I klassekampens tegn er seiren din!
Den lyder maktfull til oss gjennom deres død

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.