Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Flere organisasjoner som er dominert av sosialdemokrater har annonsert et arrangement som skal markere 100-årsdagen for mordet på Rosa Luxemburg. Og boklansering for en biografi om Rosa Luxemburg. Innledningen til arrangementet på Facebook har en svært uærlig beskrivelse av Rosa Luxemburg.

Passende for sosialdemokratene har viktige fakta blitt utelatt og Rosa Luxemburg framstilles som en forkjemper for “demokratisk sosialisme”, i stedet for kommunist.

Forfatterne av boken er Mimir Kristjansson og Ellen Engelstad. De har skrevet bøker som henholdsvis idoliserer Einar Gerhardsen og det greske sosialdemokratiske partiet “syriza”. Og man kan jo derfor vente seg at vinklingen er lik innledningen i arrangementet, selv om man jo kan håpe på det bedre.

De nevner hvem bødlene som drepte Rosa Luxemburg er. Men nevner ikke hvem som beordret drapet. Det var Friedrich Ebert, lederen for det sosialdemokratiske partiet, ved hans partifelle politisjefen Noske.

Rosa Luxemburg kalles en stor pioner for “demokratisk sosialisme”. Demokratisk sosialisme er et av flere ord som brukes av sosialdemokrater og om sosialdemokrater, gjerne blant venstrefløyen i sosialdemokratiet. Ledende sosialdemokrater som Labour-leder, Jeremy Corbyn, tidligere svensk statsminister Olof Palme, tidligere vest-tysk rikskansler Willy Brandt og den greske statsminister Alexis Tsipras.

De nevner den knuste revolusjonen Rosa Luxemburg var blant lederne for. Dette var en væpna revolusjon for sovjetstat i Tyskland under kommunistisk ledelse. Rosa Luxemburg var revolusjonær kommunist og kalte seg også bolsjevik. Dette er sosialdemokraters mareritt og stemples idag fra det holdet som “ekstremisme” og “autoritært“. Kristjansson og Engelstad ville aldri støttet noe slikt. Tvert om, de ville nok heller ha ropt på lov og orden eller sluttet seg til Bernstein og Kautsky og deres “uavhengige” sosialdemokrater, som sviktet den tyske sovjetstaten og seinere gikk tilbake til moderpartiet SPD.

Å fremstille Rosa Luxemburg slik som det gjøres er uærlig, men også skammelig. Det var sosialdemokratene som beordret drapet på Rosa Luxemburg. Sosialdemokratenes første år ved makta var bygd på den blodige undertrykkinga av revolusjonen. Og det banet vei for fascismens maktovertakelse 14 år senere ved å taktisk alliere seg med fascistiske bødler, å gjennom blodig vold avvæpne proletariatet og gjennom å forsvare et system som var dømt til å lede til krise, krig og fascisme.

Sosialdemokratene gikk i spissen for Weimarrepublikken bygd på Versaillesfreden og den knuste sosialistiske revolusjonen, som igjen la veien åpen for Hitler og 2. verdenskrig. At folk som står i denne politiske tradisjonen forsøker å røve Rosa Luxemburgs minne, er tarvelig.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.